ท่าอบอุ่นร่างกายในกีฬาแฮนด์บอล

สโบเบ็ท

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ต้องมีการอบอุ่นร่างกายเข้ามาช่วยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของการ และให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่พร้อมในการออกกำลังกาย ซึ่งการอบอุ่นร่างกายแต่ละกีฬาจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวและอวัยวะที่ใช้ในการเล่น Continue reading

หลักการฝึกซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อ

SBOBET

กีฬาเซปักตะกร้อเป็นประเภทกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักกีฬาและในกลุ่มวัยรุ่นเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง  และเป็นการฝึกฝนทักษะด้านกีฬาแก่ตัวผู้เล่นได้อย่างดี  ซึ่งกีฬาประเภทนี้สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

กีฬาแต่ละประเภทเมื่อผู้เล่นสนใจที่จะเล่นกีฬาประเภทนั้น ๆ แล้ว  หลักการของการฝึกซ้อมถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง  เพื่อให้ผู้เล่นมีความรู้ในการฝึกซ้อม  หลักการฝึกซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อ  มีดังต่อไปนี้ Continue reading

ประโยชน์ของกีฬาเซปักตะกร้อ

SBOBET

ในปัจจุบันกีฬาเซปักตะกร้อมีความนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมของกีฬาเซปักตะกร้อ  หรือสมาคมกีฬาเซปักตะกร้อ  ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความสำคัญของกีฬาประเภทนี้อย่างมาก  เพราะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งความคิด  ทักษะที่จะต้องเอาชนะคู่แข่งขัน  รวมถึงกล้ามเนื้อที่จะต้องมีความแข็งแรงอีกด้วย Continue reading