ระเบียบข้อบังคับความปลอดในการใช้สระว่ายน้ำ

กีฬาทุกชนิดจำเป็นต้องมีกฎระเบียบการใช้อุปกรณ์สำหรับการแข่งขันแตกต่างออกไปตามประเภทของกีฬา อย่างเช่น กีฬาฟุตบอล จะมีกติกาการใช้ลูกบอลโดยเฉพาะ กีฬาว่ายน้ำก็เช่นกัน มีอุปกรณ์ที่จำเป็นหลายอย่าง ที่การกำหนดไว้เป็นกติกาให้ทราบโดยทั่วกันว่า การแข่งขันกีฬาชนิดนี้ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง แต่ในปัจจุบันได้อนุโลมสำหรับผู้ที่สนใจมาว่ายน้ำด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎกติกาอย่าเคร่งครัด แค่ปฏิบัติตามกฎเพื่ออยู่ในส่วนรวมและเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง

การว่ายน้ำ สามารถว่ายได้ทุกสถานที่ที่มีแหล่งน้ำ แต่หากคำนึงถึงความปลอดภัยควรใช้บริการสระว่ายน้ำสาธารณะที่มีความปลอดภัยจากระดับความลึกของน้ำที่อยู่ในระดับพอดี จึงทำให้หลายคนนิยมใช้บริการสระว่ายน้ำเป็นส่วนใหญ่ การใช้บริการร่วมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อความเสมอภาคและให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

การปฏิบัติตามสุขปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำ

  1. ความเหมาะสมอุณหภูมิของสระว่ายน้ำ โดยปกติแล้วสระว่ายน้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส สำหรับผู้ใหญ่อุณหภูมิน้ำอยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส และสำหรับเด็กอยู่ที่ 29 องศาเซลเซียส
  2. ไม่อนุญาตให้สวมใส่รองเท้าบริเวณสระว่ายน้ำ ยกเว้น สระว่ายน้ำแห่งนั้นมีรองเท้าให้สวมใส่
  3. ไม่แพร่เชื้อโรคบริเวณสระว่ายน้ำหรือในสระ เช่น การบ้วนน้ำลาย การสั่งน้ำมูก หรือเสมหะ
  4. ชำระล้างกาย – หลังก่อนลงสระ เพื่อรักษาความสะอาดควรทำความสะอาดร่างกายก่อนลงสระเป็นประจำ โดยเฉพาะเท้า ที่เป็นแหล่งรวบรวมสิ่งสกปรกที่สุดในร่างกาย ควรทำความสะอาดโดยการล้างน้ำยาหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และควรทำความสะอาดร่างกายหลังว่ายน้ำเสร็จ เพราะสระน้ำมีคลอรีน
  5. ไม่นำของกินหรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ

ระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยการใช้สระว่ายน้ำ

  1. หลีกเลี่ยงว่ายน้ำบริเวณแท่นกระโดด เพราะอาจมีคนกระโดดลงมา ได้รับบาดเจ็บ
  2. ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก คือ ไม่นำของกิน สัตว์เลี้ยง เข้ามาบริเวณสระ ควรทำความสะอาดร่างกาย ปัสสาวะให้เสร็จก่อนลงสระ ไม่แพร่เชื้อโรคด้วยการบ้วนน้ำลาย อาเจียน
  3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การใช้บริการสระว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน ลดการเกิดอันตรายที่เกิดจากความประมาท

การอยู่ร่วมกันในสังคมหรือการใช้บริการสาธารณะสิ่งสำคัญที่ควรยึดหลักปฏิบัติคือกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน หากทุกคนปฏิบัติตาม ก็จะไม่มีความวุ่นวาย สามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง อย่างเช่น สระว่ายน้ำ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นเพื่อรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ สระว่ายน้ำก็อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดี ดังนั้นแล้วการใช้บริการของสาธารณะควรยึดกฎระเบียบเป็นสำคัญ ช่วยกันดูแลรักษา จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ไปนานๆ