หลักเกณฑ์การแทงและจ่ายหวยใต้ดิน

หวยใต้ดินนั้นเป็นการแทง โดยการอาศัยตัวเลขของผลการออกของหวยรัฐบาลเป็นตัวชี้วัดว่า ออกบนเลขอะไร ออกล่างเลขอะไร ดังนั้นในความเข้าใจที่ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดและหลักเกณฑ์การแทงและจ่ายหวย ดังนี้

  1. 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่าง จ่ายเท่ากัน

โดยผู้เล่นแทงเลข 2 ตัวท้ายของสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 เรียกว่าแทง “2 ตัวบน.”  หรือแทงรางวัลเลขท้าย 2 ตัวก็จะเรียกว่าแทง “2 ตัวล่าง”

การแทงแบบนี้เงินรางวัลที่ได้รับสูงสุด จะได้รับ 70 เท่าของเงินที่แทง (อาจมีการแบ่งจ่าย 60 – 65 เท่า) เช่น หากผู้เล่นแทง 100 บาท จะจ่ายจริงให้คนเดินพวย 80 บาท เนื่องจากได้รับส่วนลดร้อยละ 20 จากคนเดินพวย และหากแทงถูกเจ้ามือจะจ่าย 7,000 บาท  แต่ผู้เล่นได้รับเงินจริงเพียง 6,500 บาท หรือเท่ากับ 65 เท่าของเงินที่แทง เพราะคนเดินพวยหักแบ่งไว้ 500 บาท สำหรับการแทงรางวัลแบบนี้ โอกาสจะถูกเท่ากับ 1 ใน 100

  1. 3 ตัวล่าง

โดยผู้เล่นจะแทงเลขเพียง 1 ตัว จากเลขท้าย 3 ตัวของหวยรัฐบาล แบ่งรางวัลเท่ากับ 125 เท่าของมูลค่าที่แทง เช่น ผู้เล่นแทง 100 บาท แต่จ่ายให้คนเดินพวยเพียง 80 บาท เนื่องจากได้รับส่วนลดร้อยละ 20 จากคนเดินพวย และหากแทงถูกเจ้ามือจะจ่าย 12,500 บาท แต่ได้รับเงินจริง 12,000 บาท เพราะคนเดินพวยหักแบ่งไว้ 500 บาท สำหรับการแทงรางวัลแบบนี้ โอกาสที่จะถูกเท่ากับ 1 ใน 250

  1. 3 ตัวบน

โดยผู้เล่นแทงเลขท้าย 3 ตัวจากสลากกินแบ่งรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 500 เท่าของเงินที่แทง เช่น ผู้เล่นแทง 100 บาท แต่จ่ายให้คนเดินพวยเพียง 80 บาท เนื่องจากได้รับส่วนลดร้อยละ 20 จากคนเดินพวย และหากแทงถูกเจ้ามือจะจ่าย 50,000 บาท แต่ได้รับเงินจริง 45,000 บาท เพราะคนเดินพวยหักแบ่งไว้ 5000 บาท สำหรับการแทงรางวัลแบบนี้ โอกาสที่จะถูกเท่ากับ 1 ใน 1000

  1. โต๊ด 2 ตัวบน

โดยผู้เล่นแทงเลข  2 ตัวจากสลากกินแบ่งรางวัลที่ 1 จาก 3 ตัว ตำแหน่งไหนก็ได้ เงินรางวัลท่ากับ 10 เท่าของเงินที่แทง เช่น ผู้เล่นแทง 100 บาท แต่จ่ายให้คนเดินพวยเพียง 80 บาท เนื่องจากได้รับส่วนลดร้อยละ 20 จากคนเดินพวย และหากแทงถูกเจ้ามือจะจ่าย 1,000 บาท แต่ได้รับเงินจริง 900 บาท เพราะคนเดินพวยหักแบ่งไว้ 100 บาท สำหรับการแทงรางวัลแบบนี้ โอกาสที่จะถูกเท่ากับ 1 ใน 18 อัตรากำไรของเจ้ามือ

  1. โต๊ด 3 ตัวบน

โดยผู้เล่นแทงเลข  3 ตัวจากสลากกินแบ่งรางวัลที่ 1 โดยตัวเลขสามารถกลับที่กันได้ เช่น  ผู้เล่นแทง 100 บาท แต่จ่ายให้คนเดินพวยเพียง 80 บาท เนื่องจากได้รับส่วนลดร้อยละ 20 จากคนเดินพวย และหากแทงถูกเจ้ามือจะจ่าย 1,000 บาท แต่ได้รับเงินจริง 900 บาท เพราะคนเดินพวยหักแบ่งไว้ 100 บาท สำหรับการแทงรางวัลแบบนี้ โอกาสที่จะถูกเท่ากับ 1 ใน 166 อัตรากำไรของเจ้ามือ