รุ้หรือไม่เป้าหมายการทำคะแนนในกีฬาเทควันโดคืออะไร ตรงไหน อย่างไร

เทควันโด เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันตัวจากภัยอันตรายต่างๆ ซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวของประเทศเกาหลีโดยไม่มีการใช้อาวุธใดๆ  จะใช้เพียงมือ เท้า วิถีและสติปัญญาเท่านั้น จะมีลำดับสายของเทควันโดจะเริ่มจากสายขาว สายเหลือง สายเขียว สายฟ้า สายน้ำตาล สายแดงและสายดำ เทควันโดจะมีเป้าหมายที่ได้คะแนน ดังนี้

  1. บริเวณกลางลำตัว บริเวณหน้าท้องหรือสีข้างทั้งสองข้าง ใบหน้าเฉพาะด้านหน้า แต่ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันเตะท้ายทอยหรือหัวด้านหลังกัน หากผู้เล่นอีกฝ่ายเจตนาเตะก็จะถูกตัดคะแนนแล้วแต่กรรมการจะพิจารณา
  2. ผู้เข้าแข่งขันจะได้คะแนนจากการใช้เทคนิค เตะ ต่อย และถีบคู่ต่อสู้ได้อย่างแม่นยำและรุนแรง
  3. การให้คะแนนของผู้ตัดสินแต่ละครั้งจะนับเป็นครั้งละ 1 คะแนน แต่ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันเตะโดนบริเวณใบหน้า หรือหัวจะทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้คะแนน 2 คะแนน
  4. การแข่งขันจะไม่มีการนับคะแนน ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าแข่งขันล้มหลังจากที่ทำคะแนนไปได้แล้ว ผู้เข้าแข่งขันแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมออกมาเช่น กระทำซ้ำ กอด รัด และโห่ร้อง เป็นต้น หลังจากการทำคะแนนได้ และผู้เข้าแข่งขันใช้เทคนิคในการต่อสู้นอกเหนือจากการได้รับอนุญาต

ประเภทของเทควันโด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. การต่อสู้
  2. การรำพุ่มเซ่ โดยท่าที่ใช้ในการรำพุมเซ่
  • ท่าเตะด้านหน้า โดยจะยกเข่าข้างที่จะเตะให้สูง ย่อเข่าเพื่อการทรงตัวเล็กน้อย ดีดขาออกไปให้เร็วโดยจะต้องใช้สะโพกเป็นตัวช่วย และพับขากลับมาให้อยู่ในท่าปกติ
  • ท่าเตะด้านข้าง ยกเข้าข้างที่จะเตะขึ้นแล้วหมุนตัว เอาส้นเท้าชี้ไปที่เป้าหมาย ในลักษณะที่ส้นเท้ามีความใกล้สะโพก ขาที่พับต้องขนานกับพื้นและออกแรงถีบ
  • ท่าเตะตวัด ยกเท้าข้างที่จะเตะขึ้น โดยที่ขาด้านล่างใช้เป็นจุดที่จะหมุนสะโพกพร้อมตวัดออกไปแรงๆ โดยจุดปะทะจะอยู่หลังเท้า หรือจมูกเท้า
  • ท่าเตะกลับหลัง หมุนตัวกลับหลังหัน โดยจะมองผ่านไหล่ จากนั้นย่อตัวยกเท้าขึ้นพับเข่า หันฝ่าเท้าหาเป้าหมาย ถีบออกอย่างรวดเร็ว และส่งแรงจากสะโพก
  • เตะตวัดหลังออกแรงตวัด โดยหมุนตัวไปทางเท้าเตะแบบเปิดเท้ายกสะโพก พร้อมพับเข่างอ
  • เตะเกี่ยวเตะในลักษณะเดียวกันกับท่าเตะด้านข้างแต่ใช้แรงจากสะโพกพับงอเข่าแล้วเกี่ยวเข้าหาลำตัว ในลักษณะที่พร้อมเตะอีก
  • กระโดดเตะสูง โดยวิ่งไปด้านหน้าออกแรงกระโดดให้สูง และสลับขาเตะกลางอากาศ
  • กระโดดถีบ กระโดดถีบยืดเท้าในลักษณะท่าการเตะด้านข้าง เท้าอีกข้างพับเก็บไว้
  • กระโดดถีบ 2 ข้าง กระโดดถีบโดยแยกเท้าทั้ง 2 ข้างพร้อมกันกลางอากาศ