หลักการฝึกซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อ

SBOBET

กีฬาเซปักตะกร้อเป็นประเภทกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักกีฬาและในกลุ่มวัยรุ่นเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง  และเป็นการฝึกฝนทักษะด้านกีฬาแก่ตัวผู้เล่นได้อย่างดี  ซึ่งกีฬาประเภทนี้สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

กีฬาแต่ละประเภทเมื่อผู้เล่นสนใจที่จะเล่นกีฬาประเภทนั้น ๆ แล้ว  หลักการของการฝึกซ้อมถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง  เพื่อให้ผู้เล่นมีความรู้ในการฝึกซ้อม  หลักการฝึกซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อ  มีดังต่อไปนี้

  1. การยืน  ควรมีการเตรียมพร้อมหรือการทรงตัวที่ดีเพื่อจะทำให้ตัวผู้เล่นเกิดความพร้อม มีความคล่องแคล่วและมีความว่องไวต่อการตอบสนอง  ไม่ว่าจะเป็นการรับและการส่งลูก
  2. การเคลื่อนไหว หากผู้เล่นรู้จักการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็จะส่งผลที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อการเล่นกีฬาเซปักตะกร้ออย่างมาก
  3. การเตะลูกตะกร้อด้วยเท้า  เป็นการเล่นลูกด้วยเท้าซึ่งเป็นพื้นฐานของการเล่นทั่วไป  เพราะเป็นการฝึกที่ง่าย  ผู้เล่นสามารถควบคุมและบังคับทิศทางได้ง่ายขึ้น
  4. การเดาะลูก  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเลี้ยงลูก  เป็นการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเล่นเพื่อให้ลูกตะกร้อกระดอนขึ้นลงหลายครั้ง  ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีในการเล่น
  5. การโหม่งลูก  เป็นการที่เล่นลูกซึ่งได้ทั้งการรับและการส่งซึ่งผู้เล่นสามารถบังคับได้ทั้งทิศทางและน้ำหนักของลูก  ซึ่งการโหม่งลูกตะกร้อจะถูกบริเวณของหน้าผาก

การเล่นกีฬาแต่ละประเภทผู้เล่นควรมีการฝึกซ้อมก่อนการเล่นเสมอเพื่อให้เกิดความเคยชินในการเล่น  และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในขณะเล่นหรือขณะแข่งขัน