ท่าอบอุ่นร่างกายในกีฬาแฮนด์บอล

สโบเบ็ท

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ต้องมีการอบอุ่นร่างกายเข้ามาช่วยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของการ และให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่พร้อมในการออกกำลังกาย ซึ่งการอบอุ่นร่างกายแต่ละกีฬาจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวและอวัยวะที่ใช้ในการเล่น

การอบอุ่นร่างกายเป็นสิ่งสำคัญอ่างหนึ่งที่ผู้เล่นกีฬาชนิดนี้ทุกคนต้องรู้จักวิธีการอบอุ่นร่างกาย ซึ่งท่าที่ใช้อบอุ่นร่างกายมีหลายท่าด้วยกัน ทำให้มีความหลากหลายและอบอุ่นร่างกายได้ทุกส่วนสัดจริงๆ โดยท่าอบอุ่นร่างกายมีดังนี้

 1. ยืนแยกเท้า มือซ้ายเท้าเอว ยกแขนขวาขึ้นเหยียดตรง พร้อมกับเอนตัวไปทางซ้าย
 2. บริหารคอ โดยการหมุน ก้ม และเงย
 3. ยืนแยกเท้า ขาตึง ก้มตัว ใช้มือจับที่ข้อเท้า 20 นาที
 4. ยืนแยกเท้า ขาตึง มือทั้งสองข้างจับที่ท้ายทอย ก้มตัว แล้วเงยหน้าขึ้น
 5. ยืนก้มตัว ขาตึง ใช้ผ่ามือทั้งสองข้างแตะพื้น สามารถให้เพื่อนช่วยกดหลังได้
 6. บริหารไหล่ โดยการหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังเป็นวงกลม
 7. ยืนเท้าชิด มือเท้าเอว กระโดดสูงอยู่กับที่
 8. บริหารหลัง โดยการนอนคว่ำ ยกลำตัวท่อนบนและขาพ้นพื้น
 9. บริหารข้อเท้าและขา โดยการดึงเข่าทีละข้างเข้าชิดอก
 10. บริหารเอวและลำตัวด้านข้าง โดยการบิดตัว
 11. บริหารโคนขา โดยการยกขาขึ้นลงทีละข้าง
 12. บริหารข้อเข่าและขา โดยการนอน ดึงเข่าชิดตัว สลับทีละข้าง
 13. บริหารกล้ามเนื้อท้อง โดยการนั่ง ยกขาเป็นรูปตัววี

การอบอุ่นร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เล่นทุกคนควรอบอุ่นร่างกายเพื่อความปลอดภัยของร่างกาย และหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ  ท่าอบอุ่นทั้งหมดนี้ผู้เล่นสามารถปฏิบัติตามเพื่อเป็นท่าอบอุ่นร่างกายได้