กติกาเขตประตูในกีฬาแฮนด์บอล

SBO Asia

แฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ใช้สนามในการแข่งขัน ซึ่งเส้นแต่ละเส้นในสนามล้วนเป็นเส้นสำคัญที่มีประโยชน์และสามารถใช้ได้จริงในการแข่งขันอย่างมาก ทำให้ผู้เล่นทุกคนต้องศึกษาในรายละเอียดของเส้นเหล่านี้ไว้ให้ดี อีกอย่างเส้นแต่ละเส้นที่อยู่บนสนามนี้ต้องแสดงรายละเอียดให้ชัดเจน

เส้นที่อยู่ในสนามทุกเส้นล้วนเป็นเส้นสำคัญ ซึ่งเส้นหนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญอย่างมาก และผู้เล่นทุกคนควรศึกษาไว้เป็นประโยชน์ นั่นคือเขตประตู เขตประตูเป็นเส้นหนึ่งที่มีกติกากำหนดไว้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้เล่นต้องศึกษาในรายละเอียดของเขตประตูไว้ โดยรายละเอียดของกติกาเขตประตูมีดังนี้

  1. ผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถอยู่ในเขตประตูได้
  2. ผู้เล่นในสนามที่เข้าไปในเขตประตูจะยังไม่ถูกทำโทษ ดังนี้
  • เข้าไปในเขตประตูหลังจากการเล่นลูกบอล และไม่ทำให้คู่แข่งฝ่ายตรงข้ามเสียเปรียบ
  • เข้าไปในเขตประตูโดยไม่มีลูกบอลและไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบ
  1. ลูกบอลที่อยู่ในเขตประตู ห้ามให้ผู้เล่นคนอื่นถูกลูกบอลลูกนั้น
  2. ลูกบอลที่อยู่ในเขตประตู ผู้รักษาประตูต้องเป็นคนนำออกมา กลับสู่การแข่งขันในสนาม

เขตประตูเป็นเขตที่มีความสำคัญอย่างมาก มีกติกาให้ผู้เล่นทุกคนได้ทราบกันหลายข้อ ดังนั้นแล้วผู้เล่นทุกคนควรรู้ไว้ว่าเขตประตูนี้ไม่ควรเข้าไปหรือแม้แต่ลูกบอลที่อยู่ในเขตนั้นก็ไม่สามารถเข้าไปหยิบมาเพื่อเล่นต่อได้