เหาะได้ด้วย “ร่มร่อน” (Paragliding)

เชื่อว่าหลายคนคงมีความฝันที่อยากจะเหาะเหิน บินในอากาศให้ได้เหมือนนกสักครั้ง และความฝันนั้นก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมของมนุษย์เราอีกต่อไป เพราะมีวิธีที่เราจะบินได้ในอากาศเหมือนนกแล้วด้วยกีฬาชนิดนี้ นั่นคือ “ร่มร่อน (Paragliding)” ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษ โดย นายจอห์น ฮาร์บอต และนายแอนดรูว คราวเล่ ที่ได้บังเอิญพบว่า ร่มที่มีทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สามมารถลอยออกไปบนอากาศได้เอง พวกเขาจึงได้ทดลองบินจากที่ลาดบนเขาเพื่อลอยตัวอยู่กลางอากาศจนเป็นผลสำเร็จ และการทดลองนี้เองจึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาเป็นร่มร่อนต่อมาภายหลัง และเริ่มแพร่หลายไปกว้างไกลในประเทศหลายในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

โดยร่มร่อนเป็นอากาศยานที่มีมวลเบาพิเศษประเภทหนึ่ง เคลื่อนที่ได้ด้วยพลังงานจลน์ ซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อปีก ทำให้เคลื่อนที่ออกไปข้างหน้าได้ไกล โดยอาศัยแรงยกที่เกิดขึ้นต่อร่ม เมื่อมีอากาศไหลมาผ่านปีก  และหลักการทำงานของร่มร่อนที่สามารถลอยขึ้นไปได้สูงต้องอาศัยปัจจัยสองอย่างต่อไปนี้

  1. ลอยตัวขึ้นไปพร้อมกับมวลอากาศร้อนที่มีทิศทางในการเคลื่อนที่ขึ้น เช่น ลนร้อน (Thermal Soaring)
  2. ลอยตัวขึ้นไปพร้อมกับกระแสอากาศที่มีทิศทางลอยขึ้นอันเนื่องมาจากมวลอากาศนั้นปะทะกับสิ่งกีดขวาง เช่น ลมที่พัดมาปะทะกับแนวสันเขาแล้วพัดขึ้นข้ามสันเขาไป ร่มร่อนจึงอาศัยลมที่ยกตัวลอยขึ้นไปนี้ล่องลอยไปตามแนวสันเขาได้ตามความยาวของแนวสันเขานั้นเลย (Ridge Soaring)